ایران – تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶آذر

0
72
تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶آذر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۴-

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه؛ در آستانه روز دانشجو؛ اقدام به برپایی تجمع کردند.
آنان در این تجمع که در محل دانشگاه صورت گرفت به کالایی سازی و پولی سازی دانشگاه اعتراض کردند.
در دستنوشته هایی که در دست دانشجویان است نوشته شده:

دانشگاه پولگردان تضعیف زحمتکشان
تنها هفت درصد دانشجویان ایران تحصیل رایگان
قابل ذکر است که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در پی اعتراضات دانشجویان صنعت نفت و درحمایت از آنان بیانیه ای صادر کرده و حمایتهای خودشان را از این دانشجویان اعلام کردند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ