ایران-تجمع جمعی از جوانان یزدی در اعتراض به نابودی ورزش فوتبال در این استان

0
55
تجمع جمعی از جوانان یزدی در اعتراض به نابودی ورزش فوتبال در این استان
تجمع جمعی از جوانان یزدی در اعتراض به نابودی ورزش فوتبال در این استان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۸-روز پنجشنبه ۱۵تیرماه ۹۶جمعی از جوانان در یزد در اعتراض به نابود شدن ورزش فوتبال در این استان مقابل دفتر موسوی عضو مجلس از یزد تجمع کردند. این جوانان چند بنر به همراه خود داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: «مسئولان با فوتبال یزد چه کردند» و «حق ما از صنایع استان فقط آلودگی نیست؛ فوتبال را هم دریابید».

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ