ایران-بحران بی آبی در شهرک الغدیریاسوج

0
81
بحران بی آبی در شهرک الغدیریاسوج

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۷-وضعیت بحران بی آبی در شهرک الغدیر یاسوج بسیار وخیم است. مردم در کل روز آب ندارند و فقط ساعت دو الی چهار شب روزی دو ساعت آن هم شب، آب به آنها تعلق میگیرد.
این شهرک که در خیابان دادگستری قدیم در فاصله ۵۰۰ متری از آبشار یاسوج قرار دارد که در طول روز اصلا آب ندارند و آب این منطقه در شهرستانهای دیگری هزینه می شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ