ایران – بارگیری کمکهای مردمی در مریوان به مناطق زلزله‌زده

0
72
بارگیری کمکهای مردمی در مریوان به مناطق زلزله‌زده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۴-بارگیری کمکهای مردمی در مریوان به مناطق زلزله‌زده
روز سه شنبه ۲۳آبان ۹۶؛ بارگیری کمکهای مردمی در مریوان به مناطق زلزله‌زده
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ