ایران – اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

0
51
اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۵-روز شنبه۴آذرماه۹۶ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف از خوردن غذا امتناع کرده و سینی های غذا را در محوطه دانشگاه چیدند.
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه کاشان چندی پیش نیز اعتراضاتی دراین دانشگاه داشتند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ